Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2003r. Jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.. Obejmuje opieką 55 uczestników z rejonu powiatu będzińskiego. Są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom. Realizacja powyższego celu odbywa się poprzez:

1. Terapię zajęciową w 11 pracowniach :

 • majsterkowicza
 • przyrodniczo-ogrodnicza
 • ceramiczno-plastyczna
 • introligatorska
 • tkacka z elementami szycia
 • Podtrzymywania Umiejętności szkolnych
 • witrażu i technik różnych
 • gospodarstwa domowego
 • umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej
 • sztuki użytkowej
 • umiejętności społecznych i życia codziennego

2. Pomoc psychologiczną

3. Rehabilitację ruchową