Loading...

Zobacz co nowego u Nas

W dniu 26 lipca w Warsztatach mieliśmy dzień pełen atrakcji. Przyjechali do nas nasi przyjaciele z ŚDS Salve z Sosnowca i ŚDS Ostoja z Czeladzi. Były też specjalne niespodzianki.

Nasi uczestnicy uwielbiają zajęcia w terenie. W ramach treningu umiejętności społecznych i integracji uczestników odwiedziliśmy Jasną Górę oraz Alpaki w Poczesnej.

Nasi uczestnicy w ramach zajęć z rehabilitacji ruchowej biorą udział w różnych zawodach sportowych Nasi podopieczni świetnie spisali się podczas II Turnieju Sportowego organizowanego przez ŚDS Salve w Sosnowcu

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2003r. Jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.. Obejmuje opieką 55 uczestników z rejonu powiatu będzińskiego. Są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom.