Loading...

Zobacz co nowego u Nas

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Familia" z Czeladzi nasza placówka została obdarowana w środki czystości podarowane od sponsora Firmy Henkel.

Nasza grupa podopiecznych wróciła szczęśliwie z turnusu rehabilitacyjnego w Darłówku.
Dwa cudowne tygodnie pełne wrażeń, niepowtarzalnych przeżyć, z wycieczką tramwajem wodnym rzeką Wieprzą do Darłowa, wycieczką do Kołobrzegu, rejsem statkiem.

 

Już po raz dziesiąty uczestnicy naszego WTZ wzięli udział w Czeladzkich Spotkaniach Plenerowych Osób Niepełnosprawnych. Jak co roku podczas pleneru powstały niepowtarzalne obrazy.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2003r. Jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.. Obejmuje opieką 55 uczestników z rejonu powiatu będzińskiego. Są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom.