Loading...

Ważna Informacja

Decyzją Wojewody Śląskiego Warsztaty zostaną od dnia 18 stycznia ponownie otwarte. Już w przyszłym tygodniu uczestnicy będą mogli wrócić do placówki i korzystać z zajęć. Szczegółowe informacje dotyczące powrotu uczestników do WTZ zostaną przekazane w najbliższych dniach.

Zobacz co nowego u Nas

Od 18 stycznia Warsztaty są ponownie otwarte. Cieszymy się z powrotu uczestników

W dniu 14.01. dostaliśmy fantastyczną informację o sukcesie naszej uczestniczki Agnieszki w konkursie plastycznym.

Prezenty dostarczone, mamy nadzieję, że sprawiły Wam dużo radości.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2003r. Jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.. Obejmuje opieką 55 uczestników z rejonu powiatu będzińskiego. Są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom.